Potensproblemer kan være et tegn på hjerte- og karsykdom

Potensproblemer og hjerte- og karsykdom

Hver femte nordmann opplever i løpet av livet potensproblemer. Dette kan være en vanskelig og psykisk slitsom opplevelse som også kan være en indikasjon på at resten av kroppen ikke har det særlig bra. Det være lett å glemme i frustrasjonen over potensproblemene at det godt kan være en bakenforliggende farlig sykdom som ligger bak.

Selv om kunnskapen om potensproblemer øker følger de fleste menn som opplever problemer med potensen fortsatt en skam og en skyldfølelse omkring dette tabubelagte emnet. Grunnene til at man opplever potensproblemer kan være ulike og tabuet kan skape rykter, myter og usikkerhet rundt ens egen seksualitet. Mange menn kjenner en trygghet i en forståelsesfull lege, og i Norge finnes det mange leger som har spesialisert seg på pasienter med potensproblemer.

En grunnleggende årsak som har fått forskningen til å koble sammen potensproblemer med hjerte- og karsykdommer er nettopp hva som skjer når man får en ereksjon. Da fylles blodkarene med blod, og om dette ikke skjer kan det være et tegn på at alt ikke står riktig til med blodkarene i kroppen. Studier har vist at menn som har problemer med potensen også har forhøyede blodverdier, kan lide av diabetes og at så mange som en fjerdedel lider av for høyt blodtrykk.

Å oppsøke lege når man opplever potensproblemer er det første steget for å finne riktig instans der man kan få muligheten til å utrede årsaken til potensproblemene. I denne forbindelse får man også muligheten til å undersøke resten av kroppen for å se om man er i risikosonen for andre sykdommer.

Når man opplever problemer med potensen

Å få potensproblemer brukes å defineres som at man helt enkelt ikke kan fullbyrde et samleie på grunn av ulike årsaker, så vel fysiske som psykiske. Ca. 80 prosent av potensproblemene har rent fysiske årsaker, som f.eks. diabetes, hormonproblemer, hjerte- og karsykdommer, nevrologiske sykdommer og kirurgi.

Den psykiske effekten av potensproblemer er selvfølgelig også meget stor når man først har opplevd problemer med ereksjonen, men psykiske problemer kan også være en årsak til selve ereksjonsproblemene. Er man urolig, stresset, deprimert eller har problemer i forholdet kan dette føre til at man får problemer med potensen.

Når man først opplever potensproblemer leder dette i sin tur til ytterligere skyldfølelse og skam. Tar man kontakt med en lege får man undersøkt årsaken til problemene, og dette fører igjen til at man kan få riktig behandling.

Potensproblemer og hjerte- og karsykdommer

Når man får en ereksjon fylles blodkarene i penis med blod og et tidlig tegn på at blodkarene ikke fungerer som de skal er at man får ereksjonssvikt. Penisarterien er meget tynn i forhold til andre arterier, og derfor viser eventuelle problemer med blodkarene seg tydelig i penisarterien. Å identifisere personer som har problemer med hjertet og blodkar tidlig er en viktig del av det å forebygge hjerte- og karsykdommer. Mange får sin diagnose først igjennom helsekontroller på et for sent stadium.

Potensproblemer kan altså være en indikasjon på at man har problemer med hjerte og blodkar, og dette er med andre ord et viktig varselsignal.