Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer

Nesten halvparten av menn med diabetes opplever å i perioder ha potensproblemer. Diabetes er en velkjent risikofator for potensproblemer, og resultatene av en stor ny amerikansk studie viser at 5,5 prosent av mennene i studien som hadde diabetes også hadde store problemer med potensen.

I studien ble mennen fulgt opp over 16 år, og over 50 prosent av mennene rapporterte at de hadde slitt med potensproblemer på ett eller annet tidspunkt. Studien viste også at problemene hos de fleste mennene ikke var konstante, men kunne komme og gå.

Studien viste også at menn som rapporterte om stadige potensproblemer eller problemer som varte over lengre tid hadde en større mulighet til å miste potensen fullstendig (erektil dysfunksjon). 20 prosent av mennene med diabetes i studien som hadde potensproblemer over en femårsperiode gjenvant potensen.

Potensproblemer er vanlig hos menn med diabetes

Det er fra før godt kjent at potensproblemer ofte rammer menn med diabetes. En av tre menn med diabetes kan faktisk forvente å oppleve større eller mindre grad av problemer med å oppnå en ereksjon. Den nye studien viser også er disse problemene kan komme og gå, og at de ikke er like konstante som man tidligere har trodd.

Sukker fungerer som bensin for nervesystemet. Når blodsukkeret blir lavt går dette også ut over potensen. Mange leger tror at menn med diabetes særlig kan oppleve problemer med potensen når de får føling. Teorien er at potensproblemene skyldes meget lavt blodsukker, og at problemene særlig oppstår ved føling. Mennene selv tror at diabetes i seg selv gir potensproblemene, og dette påvirker dem i så stor grad at problemene kan utvikle seg til å bli både er fysisk og psykisk problem.