Hva er egentlig ereksjonsproblemer

arsakene til ereksjonsproblemer

Å ha problemer med ereksjonen er vanligere enn mann kanskje tror. Verden over lever milliontalls menn og deres partnere med disse problemer. Problemene bruker å beskrives som en manglende evne til å få eller bibeholde ereksjonen tilrekklig lenge for å ha en tilfredstillende sexuell aktivitet. Nedefor reder vi ut om vanliga spørsmål, funderinger og begrepp rundt impotens.

Vanlig med potensproblemer.

Potensproblemer er vanligest hos eldre menn, men forekommer også hos yngre menn. Problemene kan såklart være tilfeldige og oppstå under en hvis tid, eller under hvise forutsettninger. Viktigeste er å å huske at problemene er veldig vanlige, og at det går å få hjelp! Nedenfor kommer vi å resonere rundt ulike årsaker til potensproblemer.

Årsken til potensproblemer.

Det finnes flere vanlige sykdommer som kan gi sviktende ereksjon. Er du stresset eller deprimert kan det ha en stor innvirkning på sexlivet. At ereksjonen svikter deg behøver ikke å være mangel på følelser, lyst eller kjærlighet. Det betyr heller ikke at du har mistet evnen til å få barn, orgasme eller utløsning. Det er dog vanlig at ereksjonsproblemer fører til unødvendige spenninger i parforholdet. Idag finnes effektiv hjelp for nesten alle menn, uansett hva den bakomliggende årsaken er.

Ulikt fra mann til mann.

Hvordan problemene fremtreder er ulikt fra mann til mann, det kan ofte være penisens hardhet eller hvor lenge en ereksjonen varer. Selvsagt kan det også være begge delene som påvirkes. Tidsintervallet mellom ereksjonene kan også forandres - d.v.s. hvor lang tid som det går mellom hver utløsning. Det er selsagt vaskelig å måle i hvilken grad problemene fremkommer. Enkleste er ofte å selv sammenligne hvordan ditt sexliv så ut før problemene startet.

Innvirkning på omgivelser og partner.

Ereksjonsproblemer kan selvsagt ha en negativ innvirkning. Ofte påvirkes selvtiliten, mann kanskje ubevist setter et spørsmåltegn til seg selv. Det kan derfor være bra å vite hva som egentlig skjer i kroppen og at det finns effektiv hjelp å få!

Hva er egentlig ereksjonsproblemer?

Ereksjonen er resultatet av en ganske komplisert prosess i blodomløpet og det sentrala nervesystemet. Med ereksjonsproblemer bruker mann mene å miste egenskapen å få eller beholde en ereksjonen tilrekkelig lenge. På fagspråket kalles dette en erektil dysfunksjon (ED). Iblandt brukes også ordet impotens. Ereksjonsproblemer kan inntreffe under en begrenset tid og under visse forutsettninger. Det betyr ikke at mannen ikke kan skaffe barn, få orgasme eller utløsning. De fleste menn får tilfeldige erektionsproblem noen ganger under livet. opp til halvparten av alle menn over 40 år opplever for exempel at de har problemer da og da. To tredjedeler av disse har middels eller store problemer. Rundt om i verden lever over 100 millioner mennn med ereksjonsproblemer, så den som har et problem er definitivt ikke ensom om dette.

Hvorfor får menn potensproblemer?

Årsaken til potensproblemer kan være mange - stress, uro, prestasjonsangst, røyking, alkohol eller, mange ganger, en bakomliggende sykdom. Lengre ned i denne teksten kan du lese mer spesifikt om ulike bakomliggende årsaker til potensproblemer. Når yngre mennn utsettes er det oftest en psykisk bakomliggende grund. Da kan våre preparat komme vell til nytte. Det kan handle om usikkerhet, prestasjonsangst eller mangel på erfarenhet, men også røyking eller en stressende livsstil.

Vanligere med årene

Mennn i alla aldre kan utsettes for sviktende ereksjon. Under et år opplever i gjennomsnitt 5 % av alle menn mellom 18 og 74 år en svikktende ereksjon. Statistikken viser enda at der er relativt uvanlig med ereksjonssvikt før 50-årsalderen. For menn over 65 år, opplever hver fjerde mann ofte ereksjonsforstyrrelser og over 75 år, hver annen. Dette er til stor del på grund av at riskoen for f.eks. diabetes, høyt blodtrkk og andre hjertesykdommer, kan bidra til en økende risko for ereksjonsproblemer, og disse øker med stigende alder.

Vanlige spesifike årsaker

Det medfører i sin tur at blodårene i penis ikke kan ekspandere tilrekkelig for å fylles med blod. Før trodde mann at ereksjonsforstyrrelser hadde psykologiske årsaker eller pga. alderen. Alderen har selvsagt betydelse, men problemet behøver ikke være en naturlig årsak av alderen. Isteden vet vi nå at en majoriteten av ereksjonsforstyrrelser har sin grund i fysiologiske/kroppslige årsaker. Om du vil vite mere inngående om årsaken til dine ereksjonsproblemer skal du prate med din lege. Det er bare han eller hun som kan utrede din situation og gi deg en riktig diagnose og relevant behandling. Men her er en beskrivning av noen av de vanlige bakomliggende årsakene:

Alkohol

At alkoholmissbruk påvirker sexlivet er vellkjent. Alkoholmissbrukere har ofte større relasjonsproblemer, som kan påvirke det sexuelle samspillet og indirekte lede til nedsatt ereksjon. Ved missbruk forekommer også skader på organene, spesiellt på leveren. Dette leder til skader i kroppens hormonbalanse som i sin tur leder til dårligere ereksjon. Alkoholpåvirkning kan iblandt øke lysten. Alkohol i små mengder kan ha en beroeligende effekt på mennn med prestationsangst under samleiet og kan på denne måten forbedre ekeksjonen. Men allerede ved måtlig berusning avtar ereksjonen påtaglig og en kraftig beruset mann kan prinsipielt være impotent.

Depresjon

Depresjon er en tilstand som blir mere og mere vanlig i dagens samfunn. Depresjonen i seg selv kan påvirke ereksjonen og samtidig kan erektionsproblemer være en årsak til depresjon. Det er et komplisert forhold der det er usikkert om hva som egentlig er roten til problemet. Det finnes studier som viser at sansynligheten for at menn med depresjon kan få noen form av ereksjonproblemer er mellom 25 - 90 %. Så om mann kjenner seg litt deppa er riskikoen stor for at mann kan få noen form av ereksjonsproblemer. Det er vanlig å behandle en depresjon med legemiddel som ofte gir bivirkninger i form av nedsatt sexuell lyst og nedsatt ereksjon. Ca. 15 % får problemer med ereksjonen. Problemene kan eventuellt stoppe om medisinen stoppes eller byttes ut til en annen type medisin. Ingen er helt sikker på hvorfor depresjon kan årsake ereksjonsproblemer. Det mann derimot vet er at en majoritet av problemene er behandlingsbare uansett om de er pga depresjonen eller har oppstått som en bieffekt av medisinering.

Diabetes

De fleste diabetikere er medvitne om hvordan de skal mestre sin sykdom. De spiser en balansert kost, mosjonerer regelbunden og er nøye med å ta sine medisiner. Alle vet derimot ikke at ereksjonssproblemer er et utbredt problem blant diabetikere. Ca halvparten av alle menn med diabetes har en grad av nedsatt ereksjon. Det er så nære sammenkoblett at diabetes først blir oppdaget via erkesjonsproblemer hos hele 12 % av diabetiker. En diabetiker som i starten ikke har sin sykdom under kontroll kan iblandt utsettes for en tilfeldig ereksjonssvikt. Den forsvinner som oftest når verdiene blir stabile igjen. Har mann derimot hatt diabetes under en lengre tid så forsvinner ikke problemene, men de er da oftest behandlingsbare. Ettersom menn med insulinbehandlet diabetes i de fleste tilfeller har hatt sin sykdom under lengre tid, utsettes de for ereksjonsproblemer ved en lavere alder. De som har en tablettbehandlet diabetes får ofta sin sykdom senere i livet og rekker derfor å bli eldre før de får problem. Problemene er derimot like vanlig forekommende uansett hvilken type av diabetes mann har.

Narkotiske middler

Hos en frisk individ med normal ereksjons kan narkoiske middler som hasj, amfetamin og heroin ikke på noen sett forbedre erektionen eller sexlivet. På grund av de nedbrytende effektene narkotika har, skades kroppens alle organ. Det leder også til nedsatt ereksjon. En narkotikamissbruker blir dessuten med tiden mer interessert av sitt missbruk en av sex. Ereksjonsproblemer blir da bare et delfenomen i et større sexproblem. Friske menns ereksjon forbedres ikke av extra testosteron (manligt kjønshormon). Unormalt høye verdier leder, akkurat som tilførsel av anabola steroider, til nedsatt ereksjon.

Hjertesykdommer

De fleste som har en hjerte- og karsykdommer er vellinformert om sin sykdom og hvordan de skal ta hand om den. Alle vet derimot ikke at de også riskerr å få ereksjonsproblemer pga skader på blodgjennomstrømningen i kroppen. Hjerte- og karsykdommer, som f.eks høyt blodtrykk, kan også føre til problemer med ereksjonen. Cirka 40 % av alla menn med hjerte- og karsykdommer kan få ereksjonsproblemer. Andelen vekser med økende alder, og for menn over 50 år er årsaken til ereksjonsproblemer oftest på grund av hjerte- karsykdommer. Denne gruppen bør være ytterst forsiktige med potenshjelpemiddel. Menn som lider av hjerteproblemer og høyt blodtrykk har ofte blodårer med nedsatt evne å transportere blod til kroppens ulike organ. Dette er pga en forkalking som øker med stigende alder. OBS! Det er viktigt å påpeke at majoriteten av ereksjonsproblemeer er behandlingsbare, uansett om de er pga hjertesykdommen i seg selv eller har oppstått pga behandling.

Hormonelle forstyrrelser

Mangel på det manlige kjønnshormonet testosteron kan vere årsaken til både nedsatt sexuell lyst og nedsatt ereksjon. Det er ikke like vanlig som mann iblandt tror. Hos kvinner medfører derimot den minskede østrogenproduksjonen i klimakteriet iblandt nedsatt sexuell lyst og evne. I mange tilfeller kan disse funksjoner tilbakestilles gjennom et hormontilskudd. Hos menn finnes det ingen tilsvarende naturlig nedgang av hormonnivåene. Minsket testosteronproduksjon i testiklene kan være et resultat av sykdommer eller alderforandringer. Det er derfor viktigt å måle verdiene av testosteron i utredningen av ereksjonsproblemer, spesiellt når den sexuelle lysten også er nedsatt.

Livssituasjoner

Samlivsproblemer, mangel på kjærlighet, sceneskrekk i et nytt forhold og lignende problemer kan gi ereksjonsproblemer. Bare det faktumet at erektsjonen har sviktet, kanskje bare ved et enkelt tilfelle, kan i seg selv øke frustrasjonen i sexuelle situasjoner. Det kan bidra til at erektsjonsproblemet fortsetter trotsalt at årsaken er opphevet. Økonomiske bekymringer, arbeidsløshet, sorg og stress er faktorer som påvirker oss ulikk gjennom livet. Den typen av psykologisk stress kan også bidra til at kroppen ikke fungerer som den skall.

Legemiddel

Ulike legemiddel kan gi ulike typer av bivirkninger, i visse tilfeller ereksjonssvikt. Ofte kan det være vanskelig å særskille om det er legemiddelet eller sykdommen i seg selv som gir ereksjonssforstyrrelser. Mange reagerer dessuten helt forskjellig på samme legemiddel. Eksempelvis kan et legemiddel mot høyt blodtrykk gi visse menn ereksjonsproblemer, mens andre klarer seg helt uten bivirkninger. Med å bytte ut legemiddelet mot et annet likeverdig kan problemene minimeres. Det er viktig at mann diskuterer for- och bakdeler, samt eventuelle justeringer av behandlingen men sin doktor.

Nerveskader på grund av ulykker eller sykdommer

Parkinson, MS (multipel skleros), stroke og skalleskader gir ofte en nedsatt sexuell evne. Det er pga. at nerver og nervesignaler utgør en integrert del av muligheten til ereksjon. Om mann har en nevrologisk sykdom eller skade og får ereksjonsproblemer kan mann få hjelp av sin lege. Menn med ryggmargsskade får nestan alltid noen form av erektionsforstyrrelser. Beroende på hvor skaden sitter er muligheten til sexuelle skader ulike. Det er viktige at poengtere at skaden i medisinsk mening ikke påvirker lysten og at behandling ofte gir god effekt. Ved kirurgiske inngrep i bekkenregionen finns det risko for skader på både blodforsyningen til penis og på nerver. Undersøkninger på sykehus i USA har påvist at drygt 2/3 av patienter som opererer bort hele prostatan får noen form av ereksjonsproblemer. I tilfeller der mann istede går via urinrøret og skraper bort en del av prostata forekommer ereksjonsforstyrrelser i betydlig mindre grad.

Røyking

Menn som røyker lider i større utstrekkning av ereksjonsproblemer enn ikke-røykere. Det forholdet er vellkjent og har blitt bevist i flere vitenskaplige studier. årsakene til røykerens sviktende ereksjon er flere. Ved røyking fører nikotinet til en umiddelbar åresammendraging. Det leder i sin tur til vanskeligheter å øke blodtilførselen til penis ved en ereksjon. I tobaksrøyk finnes, utenom nikotin, et stort antall andre emner som på lang sikt kan skade og fortrenge blodårene til penis. Menn med høyt blodtrykk er ofta utsatte. Høyt blodtrykk medfører øket risko for sviktende potens. Blandt menn med høyt blodtrykk utsettes 71 prosent av ereksjonsproblemer, det viser en studie av 1551 patienter på legemottak rundt om i Sverige. Studien viste blandt annet at høyt blodtrykk er en større risikofaktor for sviktende potens enn røyking. Studien ble utført på menn i alderen 25 til 84 år. I Sverige finnes drygt 3 miljoner mennn i denne alderen. Mann regner med at ca 20 % av disse menn dvs 602 000 ? har høyt blodtryck. Cirka 428 000 menn ? 71 % av 602 000 ? skulle da ha noen form av ereksjonsproblemer.

Hvordan påvirkes forholdet?

Det som merkes i et forhold er at ømhet, nærhet og fortrohet forsvinner og altmere byttes ut med kaldhet, distanse og uro fra mannens side. Det er dog uvanlig at et forhold avsluttes på grund av problemene. Når mann får hjelp og lykkes løse problemene oppdager mange at deres forhold faktisk har blitt styrket.