Effekt og bruk av Viagra

Viagra behandling av impotens

Som vi vet godt, gjør Viagra underverker hos menn når det kommer til impotens som symptom alene, men det hjelper ikke mye i forhold til humørsvingninger, manglende sexlyst, irritasjon og andre symptomer som er karakteristiske for overgangsalderen. Merk at Viagra ikke er et afrodisium og ikke vil hjelpe dem som helt enkelt mangler lyst.

Testosteronbehandling hevdes å gjenvinne full seksuell potens i omtrent 6 av 10 tilfeller og å øke sexlysten i over 9 av 10 tilfelller av menn som opplever overgangsalderens symptomer. Dermed gjenstår omtrent en tredjedel som opplever lyst men som ikke kan prestere fysisk. Dette leder oss til et interessant spørsmål; hva om vi blander Viagra med testosteronbehandling?

I et studie med 100 menn i alderen 36 til 81 år som alle hadde fått testosteronbehandling uten å få tilbake potensen, gjenvant over 95% potensen ved bruk av Viagra, og like mange fikk med Viagra også tilbake sexlysten. Viagra alene øker ikke libidoen, men på det psykologiske nivået virker selvtillit, tro på egne seksuelle prestasjoner og evne til ereksjon svært stimulerende på sexlysten. Videre var den nødvendige dosen Viagra mindre og gav lengre virkning hos menn som hadde undergått testosteronbehandling enn hos menn som ikke hadde fått behandling. Det eneste negative aspektet observert ved blanding av testosteronbehandling og Viagra, var hyppigere rødming, noe som kan skyldes testosteronets marginalt utvidende effekt på blodårene.

Resultater oppnådd gjennom dette og lignende studier, viser at personer i overgangsalderen som lider av impotens antakeligvis bør forsøke en tremåneders hormonbehandling i første omgang. Om behandlingen ikke lykkes i å gjenopprette den seksuelle potensen, kan den laveste dosen Viagra være en mulighet. Statistikken viser tydelig at en kombinasjon av disse to behandlingsmetodene snarlig la deg prestere seksuelt igjen.

Noen fakta om Viagra du bør kjenne til

Viagra (Sildenafil) fikk godkjennelse fra FDA i 1998 og var det første medikamentet sertifisert for behandling av impotens eller erekti dysfunksjon hos menn. Tilbudt i form av oral medisinering, tas omtrent 9 piller hvert eneste sekund verden over, og Viagra-produsent Pfizer slår fast at millioner av menn verden over allerede har brukt produktet med stor suksess og forbedring av deres seksualliv. impotens, eller erektil dysfunksjon, er en vanskelighet som de fleste menn må talke på et tidspunkt i livet. Viagra er et medikament for de som ikke forventer at deres seksuelle potens kan gjenvinnes i nær fremtid, som har blitt diagnostisert med erektil dysfunksjon og blitt anbefalt medikamentet av sin lege.
En Viagra-pille koster rundt $ 5, men prisene kan variere mellom ulike regioner, land og i forhold til andre faktorer som eksempelvis konkurranse.

Viagra kommer i form av en diamantformet blå pille som må tas oralt. En Viagra-pille skal tas innen 24 timer, og begynner vanligvis å virke i løpet av 30 minutter til en time, og effekten varer i rundt fire timer.

Hvis du tar nitrat-baserte medikamenter må du unngå Viagra. Slike medikamenter brukes for å behandle hjerteproblemer som angina. Om du tar nitrat-baserte stoffer samtidig med Viagra vil blodtrykket ditt falle til livstruende nivåer.

Menn med hjerteproblemer, anatomisk deformert penis som ved Peyronies sykdom, menn med medisinsk predisposisjon for forlenget ereksjon, multipel myelomatose, leukemi, lever- og nyreproblemer, og de som tar enkelte HIV-medikamenter eller er over 65 år bør ALDRI ta Viagra med mindre deres lege har anbefalt eller foreskrevet medikamentet. Dødelige utfall har vært rapportert i tilfeller der menn i de overnevnte kategoriene har brukt Viagra.